Pekárna, huť či nanotechnologie?

Výrobní haly pro firmy všech oborů a velikostí

Výrobní haly LLENTAB - průhledný piktogram

Je to jednoduché:
My postavíme. Vy vyrábíte.

Hala LLENTAB poskytuje ideální prostor pro téměř jakýkoli druh výroby. Konstrukce je připravena pro snadnou integraci nakládacích plošin, jeřábových drah, technologických rozvodů a dalších potřebných prvků. V neposlední řadě je hala LLENTAB také perfektní volbou pro situace, kdy se přidávají nové výrobní linky nebo se mění dispozice a stávající halu je třeba rozšířit, případně vybavit novými podlažími nebo velkými posuvnými dveřmi.

Typická průmyslová hala LLENTAB zahrnuje kromě ideálních výrobních podmínek také skladovací a kancelářské prostory, čímž udržuje ucelený pracovní proces. Interiér i exteriér lze individuálně přizpůsobit, aniž by došlo ke snížení účinnosti a výhod daného systému.

5

dobrých důvodů pro
výrobní haly
LLENTAB

OPTIMALIZACE KONSTRUKCE

V současné době u nás pracuje více než 90 zkušených projektantů, kteří jsou připraveni optimalizovat konstrukční řešení vaší haly.

SNADNÉ ÚPRAVY

Hala LLENTAB má již ve svém DNA vestavěné možnosti úpravy. Ocelová konstrukce LLENTAB je jako stavebnice Merkur, kde montáž pomocí šroubů umožňuje výrazně jednoduší úpravy, než tomu je u ostatních konstrukcí.

ČASEM PROVĚŘENO

Řešení požadované pro váš konkrétní typ výrobní haly bylo velmi pravděpodobně již realizováno v některém z již dokončených projektů.

VÍCE NEŽ 3 000 VÝROBNÍCH REFERENCÍ

Jsme vždy rádi, že vás můžeme propojit s jedním nebo více investory, kteří s námi již podobný projekt realizovali. Doposud jsme postavili výrobní haly na ploše přes 3 000 000 m2.

ŠPIČKOVÉ PŘED- / POPRODEJNÍ SLUŽBY

Naši klienti mohou těžit z vysoké úrovně služeb před výstavbou i po jejím dokončení. Naše haly jsou prostě více než ocelové haly – dávají vzniknout obchodním vztahům, které vedou k dlouhodobé spolupráci.

Moderní systém výrobních ocelových hal LLENTAB stojí na pevných historických základech.

Počátky úspěšných příběhů jsou často velmi jednoduché. Drsné přímořské klima západního švédského pobřeží vždy vyžadovalo odolné stavby a haly nejen pro výrobu a produkci. Začátkem sedmdesátých let se rozhodl podnikatel Leif Lindblad využít příležitosti a postupem času vytvořil odolné a efektivní řešení pro výstavbu výrobních ocelových hal. Tak vznikl systém ocelových hal LLENTAB, který se postupně stal synonymem pro ocelové haly v Evropě. Výrobní a průmyslové haly tvoří významnou část realizovaných hal LLENTAB, jejich počet již překročil 3 500 projektů.

 Představení LLENTAB - stavíme výrobní ocelové haly

Nejen inteligentní, flexibilní a odolný systém výrobních hal, ale i důraz na životní prostředí.

Princip udržitelnosti máme ve své DNA již od samotného vzniku společnosti. Systematicky usilujeme o trvalou udržitelnost v celém procesu – od samotného projektování přes výrobu až po samotnou montáž výrobních hal.

Udržitelnost pro nás neznamená jen to, že výrobní hala je z oceli, kterou lze ze 100 % recyklovat. Konstrukce LLENTAB je navržena chytře a díky tomu potřebuje až o 20 % méně oceli oproti standardním ocelovým rámům.

Přečtěte si více o našem úsilí minimalizovat dopad celého procesu výstavby výrobních hal na životní prostředí.

V České republice máme více než:

600+
výrobních referencí v ČR
25+
let zkušeností v ČR
20+
vlastních projektantů v ČR
3000000+
m2 výrobních ploch v ČR

Vyhledejte si ve vašem okolí reference výrobních a průmyslových hal LLENTAB podobné Vašemu záměru.

V případě zájmu Vám zprostředkujeme referenční návštěvu vybrané referenční stavby.

Výroba komponent hal LLENTAB

Výroba komponent budov LLENTAB

Výstavba výrobní a skladové haly

Video z výstavby výrobní a skladové haly UNIRON - CZ1243

Systém výrobních ocelových hal LLENTAB

Ocelové konstrukce LLENTAB pro výrobní haly jsou šroubovány z prvků vyráběných ze zastudena ohýbaných profilů. Profily jsou vyráběny kontinuálním rolováním, nebo ohýbáním na ohraňovacích lisech. Prvky jsou vyráběny ze žárově pozinkovaných ocelových svitků z vysokopevnostní oceli. Jednotlivé kusy jsou spojovány šrouby třídy 8.8 (obvykle o průměru M12 nebo M16).

Všechny profily vyrábí LLENTAB z vysokopevnostní oceli. Jednotlivé profily o síle materiálu 1,5 až 7 mm se vyrábějí ze svitků pozinkované oceli. Jedná se o zastudena válcované pozinkované profily, které zaručují dlouhodobou kvalitu a nižší spotřebu oceli. Profily o síle materiálu do 2 mm jsou chráněny vrstvou zinku Z275 (275 m2). Od 2,5 mm je standardní zinkování Z450 (450 m2).

Základní tvary profilů LLENTAB jsou Z-profily (pro vaznice a paždíky), C-profily (pro sloupy, příhrady, části rámů), H-profily (pro horní a spodní pásnici příhradové konstrukce). Ve všech profilech jsou při výrobě vyraženy montážní otvory.

Schéma výrobní haly LLENTAB s opláštěním pro zvýšení požární odolnosti

Konstrukce jsou řešeny jako rámy s příhradovou příčlí, určující tvar střechy.

Sloupy pro výrobní haly jsou navrhovány jako členěné prvky s rámovými spojkami, nebo jako příhradové sloupy.

Příhradové vazníky pro jednotlivé typy výrobních hal jsou sestaveny z C-profilů a H-profilů. Staticky jsou rámy uvažovány jako dvoukloubové, případně vetknuté rámy nebo kloubově uložené střešní vazníky na vetknutých sloupech.

Veškeré konstrukce jsou navrhovány podle konkrétních požadavků klienta (rozměry, opláštění, zatížení, výplně otvorů, …).

LLENTAB využívá modulární systém půdorysných rozměrů s krokem 300 mm. Tento krok má vliv na návaznost sekundární konstrukce, na příslušenství a na standardní detaily.

Jsme schopni vyhovět zcela individuálním požadavkům klienta.

Optimální rozmístění rámů a návrh konstrukce výrobní haly již počítají v úvahách s vazbou na zatížení v návaznosti na typy opláštění a na specifické požadavky na konstrukci haly.

V technickém oddělení společnosti LLENTAB vám rádi zdarma připravíme základní výkresy konstrukce pro další zpracování projektové dokumentace.

Na našem korporátním webu www.llentab.cz naleznete bližší technické informace o systému výrobních hal LLENTAB, včetně možnosti jejich stažení v PDF.

Každý budoucí projekt výrobní haly pečlivě posuzujeme a optimalizujeme konstrukční řešení, aby vyhovovalo vašim potřebám.

Dlouholetá odolnost výrobních hal – vyrábíme z kontinuálně žárově zinkovaných svitků

Není výrobní hala jako výrobní hala, to samé platí pro zinkování. Žárově zinkované profily a konstrukce mají výrazně lepší vlastnosti než galvanizované. Žárovým zinkováním je pozinkován celý povrch, a to rovnoměrně.

A i v oblasti žárového zinkování jsou rozdíly. Při běžném žárovém zinkování ponorem dochází k částečnému natavení oceli zinkem, čímž vznikne křehčí intermetalická fáze. Proto LLENTAB při výrobě profilů a opláštění používá ocelové svitky s ochrannou vrstvou zinku, nanášenou špičkovou technologií kontinuálního zinkování. Při této technologii kontinuálního zinkování křehká intermetalická fáze oceli a zinku nevzniká. Díky tomu pozinkování nepraská, čímž je dlouhodobě zajištěna vysoká odolnost proti korozi.

Osvětlení a světelná hygiena

Prosvětlení, osvětlení a světelná hygiena ve výrobních halách LLENTAB

Na otázku, kolik denního světla a v jaké intenzitě člověk potřebuje, není univerzální odpověď. Přečtěte si rozhovor o světelné hygieně.

Projektant hledá odpovědi nejen v současné legislativě, která určuje, jaké osvětlení je třeba pro zajištění zrakového komfortu v budovách pro danou funkci. Při projektování osvětlení se hodí využívat i poznatky chronobiologie, která se zabývá biorytmy ve vztahu k času. Existuje řada možností umělého osvětlení skladových hal, ale je nad slunce jasné, že jsou situace, kdy je jedinečné denní světlo naprosto nenahraditelné.

Technologické lávky a rozvody

Technologické lávky a rozvody konstrukcemi LLENTAB

Ocelové žárově zinkované nosníky a profily LLENTAB se nevyužívají jen jako hlavní konstrukční prvky pro stavbu hal, ale i jako sekundární prvky pro nosné konstrukce, jako jsou například nosné prvky pro technologické rozvody, dopravníky, technologické lávky apod.

Žárové zinkování profilů přináší u těchto aplikací lepší otěruvzdornost, což je velkým přínosem při následné instalaci. Takto ochráněné profily ve srovnání s natíranými profily výrazně méně trpí.

Bezplatná technická podpora

Jaroslav Kosinka - odborný garant technické podpory

Rozhodli jsme se sdílet naše zkušenosti a spustit technickou podporu pro projekční kanceláře a projektanty. Odborným garantem podpory je Ing. Jaroslav Kosinka, vedoucí oddělení projekce v české pobočce LLENTAB.

Podpora je určená všem projektantům bez rozdílu zaměření a typů hal. Veškeré konzultace a výstupy jsou poskytovány ZDARMA A BEZ JAKÉHOKOLI ZÁVAZKU ze strany dotazujících se projektantů.

Jsme připraveni na vaše potřeby, ať jste:

Praktické rady pro projektování a výběr dodavatele výrobních hal

Jsme zkušení specialisté pro výstavbu výrobních hal.